Často kladené otázky

V českém internetovém prostředí podniká hned několik společností se sídlem v zahraničí, které provozují online seznamky. Model podnikání mají postavený na tom, že lákají spotřebitele na zvýhodněné členství na zkoušku. K uhrazení malé částky za zkušební období je však nutné zadat údaje z platební karty. Jakmile zkušební období uplyne, je prémiové členství prodlouženo, aniž by o tom byl spotřebitel řádně informován. Za automatické prodloužení společnost strhne spotřebiteli z platební karty bez souhlasu několik tisíc korun.

Problémy jsou i v řadě ustanovení obchodních podmínek a ve způsobu komunikace se zákazníky. Velmi složité je cokoliv domluvit, zejména členství ukončit. Dle množství stížností a dotazů, které od spotřebitelů dostáváme, jsou nejčastější problémy se seznamkami společností be2 S.à.r.l. a Interdate S.A., které mají sídlo v Lucembursku

Na praktiky neférových seznamek upozorňujeme už dlouhou dobu. Snažíme se spotřebitelům pomáhat prostřednictvím naší poradny a služby VašeStížnosti.cz, kde lze najít tisíce stížností na seznamky i s naším právním hodnocením a doporučeným postupem.

Vzhledem k rozsahu problému jsme však dospěli k závěru, že taková pomoc nestačí, a proto hodláme v zájmu ochrany spotřebitelů podat na dvě nejproblémovější společnosti žalobu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů podle zákona o ochraně spotřebitele (§ 25 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Jde o společnosti be2 S.à.r.l. a Interdate S.A., které provozují například seznamky Academic Singles, Singles50 nebo C-Date.

Zákon o hromadném řízení, který má hromadnou žalobu umožňovat, bohužel stále nebyl schválen, proto není možné hromadnou žalobu v rámci České republiky podat. Návrh zákona v průběhu příprav několikrát narazil na tvrdý podnikatelský lobbing, který celý legislativní proces výrazně zdržel a zkomplikoval.

Pokud by již byl schválen zákon o hromadném řízení, mohli bychom rovnou pro spotřebitele požadovat u soudu odškodnění za neoprávněně stržené platby. Nyní má o návrhu rozhodovat vláda, a pak ho bude projednávat ještě parlament. Je tedy pouze v rukou volených zástupců, zda spotřebitelské organizace budou mít v tuzemsku možnost požadovat před soudy pro spotřebitele odškodnění od nepoctivých podnikatelů, nebo nikoliv.

Informace, které obdržíme prostřednictvím přihlášek, pečlivě vyhodnotíme a využijeme je v argumentaci před soudem jako důkazy. To znamená, že přihlášené účastníky nebudeme přímo zastupovat, ale každý spotřebitel a každá informace navíc nám pomůže, abychom soud přesvědčili, že společnosti jednají protiprávně a jejich jednání má na spotřebitele zásadní dopad.

Určitě se budeme opírat také o informace, které jsou nám známé z našich dalších činností, ale pokud chceme využít konkrétní případy u soudu, potřebujeme je získat i touto formou. V souvislosti s řešením věci se může stát, že soud bude požadovat, aby se někteří přihlášení spotřebitelé dostavili k jednání a podali svědeckou výpověď.

Věříme, že se nám podaří jasně ukázat, že praktiky neférových seznamek jsou v rozporu se zákonem a některým společnostem bude problematické jednání zakázáno. To může celkově napomoci ke zlepšení situace na trhu nejenom se seznamkami, ale také u dalších služeb, které zahrnují automatické prodlužování předplatného. U těchto služeb je vždy zásadní, aby byl spotřebitel jasně informován o prodloužení a měl možnost předplatné jednoduše zrušit.

Celkově očekáváme, že se bude délka pohybovat v řádech měsíců, pravděpodobně i let. Nejprve budeme před podáním žalob společnosti vyzývat, aby od jednání upustily. Pokud naše výzvy zůstanou bez odezvy, budeme se muset obrátit nejprve na Nejvyšší soud, aby určil, který český soud má věc řešit. Až pak začne soudní řešení problému samotného a velmi záleží na tom, zda proběhne i odvolání či dovolání. Zároveň bude dlouhou dobu trvat doručování společnostem do Lucemburska.

Vliv může mít také to, že se společností be2 S.à.r.l. je momentálně vedeno soudní řízení v Lucembursku v odvolacím stupni, mimo jiného také kvůli aktivitám společnosti v České republice. Výsledek netrpělivě očekáváme, abychom mu mohli přizpůsobit naše kroky. Může se dokonce stát, že od žaloby na tuto společnost ustoupíme, protože lucemburské soudy věc vyřeší dostatečně i pro české spotřebitele.

Jak jsme již uváděli, bohužel nám současný právní řád v České republice neumožňuje podat hromadnou žalobu a požadovat pro poškozené spotřebitele u soudu odškodnění. Pokud se ale řízení bude vyvíjet ve prospěch spotřebitelů, pokusíme se se společnostmi vyjednávat, aby peníze (nebo alespoň jejich část) vrátily. Jestliže navíc budou praktiky neférových seznamek v rozhodnutí soudu označeny za nezákonné, bude pro každého spotřebitele jednodušší, aby se domáhal svých peněž sám.

Účast je pro spotřebitele bezplatná. Nebudeme vybírat žádné poplatky a veškeré náklady poneseme za spotřebitele my.

Není. Poskytnutí informací prostřednictvím formuláře na této webové stránce je nezávislé na dalších stížnostech, ať už u nás či jinde. Pro využití informací a podkladů v soudním řízení dokonce potřebujeme, aby spotřebitelé, kteří podali stížnost na VašeStížnosti.cz, vyplnili přihlášku i zde.

Bohužel ne, projekt je zaměřen pouze na seznamky od společností be2 S.à.r.l. a Interdate S.A. Máte-li problém s jinou seznamkou, můžete podat stížnost na VašeStížnosti.cz.

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL.

Projekt vznikl a je realizován za podpory našich kolegů z Evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Za podpory

Tato webová prezentace je součástí činnosti, která je financována v rámci operačního grantu z Programu pro spotřebitele Evropské unie (2014–2020).
Na projektu spolupracujeme s kolegy z Evropské spotřebitelské organizace (BEUC).