Bojujeme proti neférovým seznamkám
Už příliš dlouho nepoctivé online seznamky vytahují z kapes spotřebitelů peníze. Přidejte se k nám a společně se jim postavíme.

O projektu

Na základě mnoha stížností, které dostáváme na neférové online seznamky, jsme se rozhodli ty nejproblémovější z nich v zájmu českých spotřebitelů zažalovat.

V České republice doposud nebyl schválen zákon umožňující spotřebitelské organizaci podat hromadnou žalobu a žádat pro poškozené spotřebitele odškodnění. U soudu se však můžeme domáhat, aby protiprávní jednání konkrétním společnostem zakázal. Nebude to jednoduchá cesta, ale věříme, že se nám to s pomocí vás všech podaří.
Pro další informace prosím navštivte sekci otázek a odpovědí.

Předpokládaný průběh

Zahájení kampaně a sběr přihlášek

Kampaň odstartovala na Valentýna. Přihlášku je možné podat do konce června 2020.

únor
2020

Podání žalob

Protože mají společnosti be2 a Interdate sídlo v Lucembursku, musíme se s žalobou nejprve obrátit na Nejvyšší soud.

duben
2020

Určení soudu

Nejvyšší soud nejprve rozhodne, u kterého českého soudu se bude věc řešit, a pak mu případ postoupí. To může proběhnout rychle, ale může to trvat také několik měsíců.

2020

Řízení u soudu

Soud bude posuzovat, zda jsou praktiky seznamek neoprávněné, jak namítáme. Můžeme vám slíbit, že uděláme vše proto, aby neférové seznamky už nikoho dalšího nepřipravily o peníze.

2020

Rozhodnutí

Rozhodnutí může být v průběhu hned několik. Záleží to na tom, zda se společnosti budou odvolávat, případně i dovolávat. Rozhodnutí soudu první instance však očekáváme v roce 2021.

2021

Uzavření dohody

I bez možnosti podat hromadnou žalobu došlo se společnostmi be2 a Interdate k uzavření dohody. Dohoda obsahuje závazek společností k nápravě závadného stavu i možnost odškodnění pro ty české spotřebitele, kteří se na dTest v souvislosti s těmito seznamkami v minulosti obrátili. Většina nápravných opatření na straně on-line seznamek be2 a Interdate již byla provedena.

únor 2021

Nabídka spotřebitelům na odškodnění

1. 3. 2021 byli dTestem kontaktováni spotřebitelé s nabídkou společností be2 a Interdate k odškodnění. Oslovení spotřebitelé mohou tuto nabídku akceptovat do konce dubna 2021. Vyjednané narovnání jde nad rámec toho, co české právo v současnosti umožňuje spotřebitelské organizaci požadovat.

1. 3. 2021 - 30. 4. 2021

Přidat se

Formulář pro přihlašovaní je již uzavřen. Děkujeme všem, kdo se odhodlali přidat se a podělili se o s námi o své zkušenosti a zaslali nám dokumenty. Podnikli jsme příslušné kroky a podařilo se nám zahájit jednání, které v současnosti probíhá. Jakmile to bude možné, poskytneme další podrobnosti.

Vývoj kauzy

1. března 2021 – 30. dubna 2021 Přihlášení spotřebitelé byli obesláni s návrhem online seznamek na odškodnění. Spotřebitelé mohou návrh dohody akceptovat do konce dubna.
25. února 2021 Uzavření dohody o narovnání mezi dTestem a společnostmi be2 a Interdate. Dohoda obsahuje závazek online seznamek k odstranění protiprávního stavu a možnost odškodnění těch poškozených spotřebitelů, kteří se dTestu přihlásili v rámci kampaně www.neferoveseznamky.cz
§
13. srpna 2020 dTest spustil kampaň za projednání zákona o hromadných řízeních Parlamentem ČR www.zahromadnezaloby.cz. Ke kampani se připojilo více než 11 tis. podporovatelů.
Červen 2020 Zahájení jednání mezi dTestem a online seznamkami o nápravě protiprávního stavu a o odškodnění poškozených spotřebitelů.
27. května 2020 Podání žalob na společnosti be2 a Interdate k soudu.
27. března 2020 Společnostem be2 a Interdate jsme zaslali předžalobní výzvy, ve kterých požadujeme ukončení problematických praktik (zejména automatického prodlužování prémiového členství bez dostatečného informování spotřebitelů). Vyzýváme také ke kompenzování spotřebitelů.
§
24. února 2020 Vláda schválila návrh zákona o hromadném řízení. Hromadné žaloby jsou k českým spotřebitelům o krok blíže. Návrh tedy poputuje do poslanecké sněmovny.
12. února 2020 Na setkání s novináři jsme představili kampaň Bojujeme proti neférovým seznamkám. Zároveň jsme veřejnost informovali o tom, že pokud bychom mohli podat hromadnou žalobu, odškodňování českých spotřebitelů by bylo jednodušší.
4. února 2020 Uplynula lhůta pro závěrečná vyjádření ve sporu s be2 v Lucembursku. Netrpělivě očekáváme výsledek, abychom podle něj mohli finalizovat přípravu našich kroků v ČR.
3. února 2020 Účastnili jsme se konference o hromadných žalobách v Poslanecké sněmovně, kde jsme vysvětlovali, proč čeští spotřebitelé hromadné žaloby akutně potřebují.

Za podpory

Tato webová prezence je součástí činnosti, která získala financování z Programu pro spotřebitele Evropské unie (2014–2020).
Na projektu spolupracujeme s kolegy z Evropské spotřebitelské organizace (BEUC).