Důležité informace

Tento text shrnuje podstatné informace, které vyplývají z vyplnění přihlášky na těchto webových stránkách. Aby se předešlo různým nedorozuměním, je přečtení těchto informací nezbytné, stejně jako přečtení sekce otázky a odpovědi

  1. V rámci tohoto projektu plánujeme jako spotřebitelská organizace dTest, o.p.s., (dále jen „dTest“) podat žalobu na společnost be2 S.à.r.l. a Interdate S.A., které mají sídlo v Lucembursku a provozují online seznamky (dále jen „společnosti“). V obou případech se bude jednat o žalobu na zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů podle § 25 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. To znamená, že žádný z přihlášených spotřebitelů nebude účastníkem řízení před soudem a v řízení není možné požadovat odškodnění (peníze) pro jednotlivé spotřebitele.

  2. Budeme usilovat o to, aby soud nařídil společnostem zdržet se protiprávního jednání vůči spotřebitelům, jinými slovy: aby soud jednání, které považujeme za nezákonné, společnostem zakázal.

  3. Údaje spotřebitelů sdělené prostřednictvím tohoto webu budou složit jako prostředek k prokázání jednání společností před českými soudy. Upozorňujeme, že každý spotřebitel, jehož údaje obdržíme, může být předvolán soudem, aby se dostavil a poskytnul svědeckou výpověď. Zároveň si dovolíme informovat, že nemůžeme garantovat výsledek řízení ani případného vyjednávání se společnostmi o odškodnění.

  4. Zapojení se je pro spotřebitele samozřejmě bezplatné. Neseme také veškeré náklady související se soudním řízením.

  5. V době spuštění webu (únor 2020) probíhá v Lucembursku soudní řízení se společností be2 S.à.r.l. v odvolacím stupni. Řízení se týká také aktivit společnosti v České republice, a pokud jeho výsledek bude znamenat dostatečné zlepšení situace pro spotřebitele, můžeme od právních kroků vůči této společnosti zcela ustoupit.

  6. Vyplněním přihlášky nevznikají tomu, kdo ji vyplnil, vůči nám žádné právní nároky. Stejně tak nemají přihlášení spotřebitelé nárok určovat směřování právních kroků, soudního řízení či případného navazujícího vyjednávání se společnostmi. Vždy však budeme zvažovat všechny možnosti, abychom postupovali v nejlepším zájmu spotřebitelů.

Děkujeme za přečtení a přejeme vám příjemný den.
dTest

Za podpory

Tato webová prezence je součástí činnosti, která získala financování z Programu pro spotřebitele Evropské unie (2014–2020).
Na projektu spolupracujeme s kolegy z Evropské spotřebitelské organizace (BEUC).